Nederlandse deelname aan Europese DTC pilot

Nederlandse deelname aan Europese DTC pilot

Op verzoek van de Europese Commissie (EC) bereidt Nederland een pilot met een Digital Travel Credential (DTC) voor om processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren en reizigers te faciliteren met respect voor veiligheid en privacy. De uitvoering van de pilot is gepland voor eind 2023. Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders met een KLM vlucht van Canada naar Nederland worden uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot. De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Amsterdam Airport Schiphol (Schiphol). De techniek wordt geleverd door IDEMIA.

Wat is een DTC?

De DTC-standaard is ontwikkeld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ‘ICAO’ (onderdeel van de Verenigde Naties). ICAO beschrijft meerdere DTC opties, waarbij de gegevens van het paspoort door de reiziger zelf (DTC1) of de overheid (DTC2, DTC3) op de telefoon geladen worden. Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van een DTC1. Hierbij laadt de pilotdeelnemer zelf de gegevens van het paspoort op de mobiele telefoon.

Kort samengevat is een DTC1 een kopie van de digitale informatie op de chip van het paspoort. De DTC1 is geen zelfstandig digitaal identiteitsbewijs. Het paspoort, waaraan de DTC1 ontleend is, is het identiteitsbewijs. Deelnemers aan de pilot moeten hun fysieke paspoort bij zich dragen. Deze blijft nodig voor het boarding proces en grenspassage.

Wat is het doel van de pilot?

Het doel van een DTC is om processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren. Dit leidt tot voordelen voor zowel de luchtvaartmaatschappij (KLM), de grenscontroleautoriteit (KMar) en de reiziger. De KMar kan verschillende controles die normaal aan de grens gedaan worden, eerder uitvoeren. Het is de verwachting dat de reiziger het grensproces op de luchthaven zelf daardoor sneller kan doorlopen.
Op verzoek van de Europese Commissie wordt met de pilot het doel van de DTC in de praktijk getest. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie en kunnen gebruikt worden voor nieuwe wetgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen.

Wat houdt de pilot in?

Reizigers die in aanmerking komen om deel te nemen aan de pilot, ontvangen per mail een uitnodiging op het e-mailadres waarmee de KLM-vlucht is geboekt.
Potentiële deelnemers worden uitgenodigd om -een speciaal voor de pilot- ontwikkelde applicatie te downloaden op hun telefoon. Door het paspoort tegen de telefoon te houden kan de DTC worden aangemaakt.

Wanneer wordt de pilot uitgevoerd?

De uitvoering van de pilot is gepland voor eind 2023.

Is deelname aan de pilot verplicht?

Nee, deelname aan de pilot is op vrijwillige basis. Er zijn geen nadelige gevolgen voor reizigers die niet wensen deel te nemen aan de pilot, zij kunnen de reguliere processen op de luchthaven doorlopen. Voor de pilot geldt dat van elke deelnemer uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd. Zodat de pilot in overeenstemming is met de juridische voorwaarden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij toestemming als rechtmatige grondslag voor de verwerking wordt aangemerkt. Pilotdeelnemers kunnen op elk moment hun toestemming tot deelname intrekken en via het reguliere proces reizen.

Wat gebeurt er nadat de pilot is afgerond?

Op verzoek van de Europese Commissie wordt met de pilot beproefd in hoeverre met een DTC processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie ten behoeve van  de ontwikkeling van regelgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen. Het reizen met een DTC is alleen mogelijk tijdens de pilot.

Waar kan ik terecht met vragen over de pilot?.

Voor algemene vragen met betrekking tot de DTC pilot kunt u het contactformulier op deze website invullen.

Voor specifieke vragen over het DTC boarding gedeelte dat aangeboden wordt op KLM vluchten van Montreal naar Amsterdam, kunt u mailen met: dtc1pilot@klm.com

Voor specifieke vragen over het grensgedeelte van de DTC pilot en voorstellen tot Europese wetgeving kunt u terecht bij dtc1pilot@rijksoverheid.nl

Overige links

- Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument.