Other languages

The Government of the Netherlands and its 11 ministries communicate with the Dutch speaking public via one single Dutch language website: www.rijksoverheid.nl.

The Government and its ministries communicate with the non-Dutch speaking international and domestic public via this English language website Government.nl. However, the Ministry of Defence maintains its English language website on the armed forces. 

The Inspectorate SZW website offers information about employment and labour exploitation in Bulgarian, Chinese, German, Spanish, French, Hungarian, Polish, Portugese, Russian, Romanian, Slovak and Thai.

Polski

Do zadań Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) należy: stwarzanie możliwości zatrudnienia oraz wspieranie nowoczesnych stosunków przemysłowych i aktywowanie systemu zabezpieczenia społecznego, a przy tym realizowanie powyższych celów poprzez rozwój wykonalnej polityki, która może być monitorowana.