Rolnictwo, przyroda i żywność: cenne i wzajemnie połączone

Holandia jako lider w dziedzinie rolnictwa w obiegu zamkniętym.