Applying for social assistance

If you have too little money to get by, you may be entitled to bijstand (social assistance). You can apply for social assistance at your municipality or werk.nl, the Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – UWV (Employee Insurance Agency)  online work platform.

Last updated on 22 September 2022

Lees deze informatie in het Nederlands

Eligibility for social assistance

You are entitled to social assistance if you: 

  • are a Dutch citizen or lawfully resident in the Netherlands, and;

  • are aged 18 or over;

  • do not have enough income or funds to get by. Your (joint) income must be below the social assistance standard (in Dutch);

  • cannot claim any other provision or benefit;

  • are not in prison or in a detention house. 

There are also a number of obligations when you receive social assistance (in Dutch).

How do I apply for social assistance?

Hoe werkt bijstand?
Heeft u te weinig geld om van te leven? 
En kunt u daarom bijvoorbeeld uw huur, kleding of zorgverzekering niet betalen? 
Dan heeft u mogelijk recht op bijstand. 
Deze uitkering vult maandelijks uw inkomen aan tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt.
De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.
Bijvoorbeeld of u alleen woont of samen.
Bijstand vraagt u aan via de site van uw gemeente of via werk.nl. 
Hiervoor is een Digid nodig.
De gemeente toetst of u recht heeft op bijstand. 
Als bijstand wordt toegewezen, maakt u met de gemeente afspraken over het zoeken van werk. 
Wanneer uw situatie verandert kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. 
Uw uitkering stopt bijvoorbeeld als u werk vindt en zelf weer genoeg inkomen heeft.
Meer weten? 
Ga naar Rijksoverheid.nl/bijstand

If you have any questions about your situation, contact your municipality.

You can also contact the Sociaal Raadslieden (social counsellors) in your municipality. They provide free information and advice on legal problems. If there are none in your municipality find Sociaal Raadslieden closest to you (in Dutch) on the Sociaal Werk Nederland website.

You can also get free legal advice in English from Het Juridisch Loket (Legal Services Counter) (link in Dutch). Het Juridisch Loket provides clients with advice and information on all areas of law. All consultations are confidential and free of charge. 

Laws and regulations (in Dutch)

Participation Act, Chapter 3

Found what you were looking for?