The Netherlands arms export policy in 1997

Published by: Ministry of Economic Affairs Original title: Jaarrapport Nederlands wapenexportbeleid 1997, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, Kamerstuk 22 054, nr.39