The Netherlands arms export policy in 1998

Published by: Ministry of Economic Affairs Original title: Jaarrapport Nederlands wapenexportbeleid 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999 Kamerstuk 22 054, nr. 44.