The Netherlands arms export policy in 1999

Published by: Ministry of Economic Affairs Original title: Jaarrapport Nederlands wapenexportbeleid 1999 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000 Kamerstuk 22 054, nr. 50.