The Netherlands arms export policy in 2000

Published by: Ministry of Economic Affairs Original title: Jaarrapport Nederlands wapenexportbeleid 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, Kamerstuk 22 054, nr. 59.