Image: © Hollandse Hoogte / Marc de Haan

Adult general secondary (VAVO) programme