The Netherlands helps strengthen the rule of law in other countries

The Netherlands wants people everywhere to live in peace and security. In order to fight terrorism, drug trafficking and cybercrime, countries need to work together. By doing so, they promote mutual legal assistance and make it easier to extradite people suspected of crimes. This is why the Netherlands is investing in efforts to enhance the rule of law and strengthen institutions in other countries, for example in the Western Balkans and North Africa.

Fighting international crime

Working together with justice systems in different countries makes it easier to fight transnational crime. This includes terrorism, drug trafficking, corruption, cybercrime, piracy, war crimes, people smuggling and human trafficking. Having reliable partners abroad makes mutual legal assistance and police cooperation possible. This in turn makes it easier to extradite suspects and return failed asylum seekers.

Ways of strengthening the rule of law

The Netherlands works in many ways to make the rule of law and institutions stronger in other countries. For example, by sending experts who: 

 • help draft suitable legislation; 
 • improve cooperation in the justice system;
 • help fight transnational crime, including corruption, terrorism, cybercrime and piracy;
 • promote the investigation and prosecution of transnational crimes; 
 • work to combat illegal migration;
 • help build migration management systems. 

In this way the Netherlands is upholding article 90 of its Constitution, which requires the government to promote the development of the international legal order.

Active organisations

Several organisations in the Netherlands are helping strengthen the rule of law in other countries. They include: 

 • the Ministry of Justice and Security; 
 • the Ministry of Foreign Affairs;
 • the Ministry of Defence;
 • the Public Prosecution Service;
 • the courts; 
 • support services, for example in the migration and criminal justice systems;
 • NGOs working for peace and justice.

Civilian missions

The Netherlands also contributes to civilian missions in the areas of security, the legal order and conflict management in current and former conflict zones. These include missions of the European Union (EU), the United Nations (UN) and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The Ministry of Foreign Affairs sends Dutch experts to take part in these missions.

Map of ongoing projects

The map below shows the projects the Netherlands is currently working on to strengthen the rule of law in other countries. We encourage stakeholders to help keep this overview up to date. Please send questions or any additional information to ruleoflawvenj@minjenv.nl.

Verbetering van opsporings- en preventiecapaciteit

Looptijd: 2013 - 2016. Uitvoerende organisatie: Politie. Financier: RIjksoverheid / EU.

Versterking van de reclassering en transitie naar een elektronisch monitoringsysteem

Looptijd: 15 aug 2015 - 15 aug 2017. Uitvoerende organisatie: Reclassering Nederland. Financier: EU.

Training in het kader van capaciteitsopbouw

Looptijd: sinds juli 2016. Uitvoerende organisatie: Openbaar Ministerie. Financier: Rijksoverheid.

Ondersteuning van de National Human Rights Council (CNDH) en het nationaal monitoringsorgaan van detentiecentra

Looptijd: sinds 2013. Uitvoerende organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Integriteit van de rechtspraak

Looptijd: maart 2015 - november 2016. Uitvoerende organisatie: Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Training over juridische forensische awareness in Roemenië en Bulgarije

Looptijd: 2015 - 2017. Uitvoerende organisatie: Nederlands Forensisch Instituut en Studiecentrum Rechtspleging.

Versterking management Bulgaarse gevangeniswezen

Looptijd: 2016 - 2017. Uitvoerende organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Forensische samenwerking in de bestrijding van wildlife crime

Looptijd: september 2014 - 2017. Uitvoerende organisatie: Nederlands Forensisch Instituut.

MoU migratiesamenwerking

Looptijd: sinds januari 2014. Uitvoerende organisatie: Dienst Terugkeer & Vertrek. Financier: Rijksoverheid.

Ontwikkeling van de veiligheidssector

Looptijd: oktober 2014 - december 2017. Uitvoerende organisatie: Politie.

Ondersteuning van een EMPACT-project voor operationele samenwerking tegen mensenhandel en georganiseerde misdaad

Looptijd: tot en met 2017. Uitvoerende organisatie: Openbaar Ministerie, Politie.

Leiderschapstraining op het gebied van veiligheid en rechtsstatelijkheid in Albanië, Servië en Turkije

Looptijd: 1 september 2013 - 30 juni 2016. Uitvoerden organisatie: VNG International, The Hague Academy for Local Governance, Center for International Legal Cooperation en ROI/PBLQ. Financier: EU.

Hervorming van het rechtssysteem: versterking van de handhaving

Looptijd: april 2015 - oktober 2016. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk) en IRZ (Duitsland). Financier: EU.

Verbetering van het gevangenisklimaat voor kinderen en jongeren met juridische problemen in Albanië, Kosovo en Macedonië

Looptijd: 1 september 2017 – 31 juli 2021. Uitvoerende organisatie:Nederlands Helsinki Comité, Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Project op het gebied van jeugdinrichtingen in Kosovo, Albanië en Macedonië

Looptijd: 2014 - 2017. Organisator: Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Internationale samenwerking op het gebied van strafrecht

Looptijd: februari 2018 - februari 2020. Uitvoerende organisatie: Openbaar Ministerie, Center for International Legal Cooperation. Financier: EU.

Bevordering van de positie van het slachtoffer in mensensmokkelzaken

Looptijd: juni 2013 tot 2017. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité, Studiecentrum Rechtspleging en de Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Het maatschappelijk middenveld tegen gewelddadig extremisme

Looptijd: 20 januari 2017 – 20 september 2018. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité in samenwerking met het Albanees Helsinki Comité, het Noors Helsinki Comite, het Servisch Helsinki Comite en Together for Life, Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: EU.

Het tegengaan van discriminatie en het beschermen van LGBTI rechten in Albanië

Looptijd: 1 oktober 2017 – 30 december 2020. Uitvoerende organisatie: COC Nederland, Nederlands Helsinki Comité en de Politie. Financier: Rijksoverheid.

Versterking van het rechtssysteem (EURALIUS IV)

Looptijd: 1 september 2014 - 28 februari 2018. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, IRZ (Duitsland), AED, Raad voor de Rechtspraak. Financier: EU.

Internationale evaluatie van rechters en openbaar aanklagers

Looptijd: 1 oktober 2017 - 16 februari 2020. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, AED, Raad voor de Rechtspraak. Financier: EU.

Steun bij de implementatie van het Mobility Partnership

Looptijd: januari 2016 - januari 2019. Uitvoerende organisatie: International Centre for Migration Policy Development, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer & Vertrek, Koninklijke Marechaussee.

Slimme infrastructuur voor rechtsbijstand

Looptijd: 1 mei 2015 - 1 april 2016. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Raad voor Rechtsbijstand.

Bevordering van de positie van het slachtoffer in mensensmokkelzaken

Looptijd: juni 2013 tot 2017. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité, Studiecentrum Rechtspleging en de Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Versterking van asiel- en migratiemanagement

Looptijd: Juni 2014 - december 2016. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Vluchtelingenwerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers; Dienst Terugkeer & Vertrek, Koninklijke Marechaussee. Financier: Rijksoverheid.

Verbetering van de aansturing en de efficientie van de rechtspraak

Looptijd: sinds juli 2015. Uitvoerende organisatie: Raad voor de Rechtspraak.

Training over juridische forensische awareness in Roemenië en Bulgarije

Looptijd: september 2015 - 2017. Uitvoerende organisatie: Nederlands Forensisch Instituut en Studiecentrum Rechtspleging

Versterking van de onafhankelijke rechtspraak

Looptijd: feb 2014 - aug 2016. Uitvoerende organisatie: Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Implementatie van een database met echtheidskenmerken van paspoorten (Edison)

Looptijd: jaarlijks / continu. Uitvoerende organisatie: Dienst Terugkeer & Vertrek / Immigratie- en Naturalisatiedienst. Financier: Rijksoverheid.

Forensic Alliance against wildlife crime: forensische samenwerking in de bestrijding van wildlife crime door ontwikkeling trainingsprogramma's en capaciteitsopbouw in Kenia en Gabon

Looptijd: september 2017 - december 2018. Uitvoerende organisatie: Nederlands Forensisch Instituut, UNODC en TRACE-network. Financier: EU.

Uitwisseling van experts op het gebied van court management, opleiding van rechters, leiderschap en omgang met de media

Looptijd: mei 2017 - januari 2018. Uitvoerende organisatie: Raad voor de Rechtspraak

Versterking van de opleidingscapaciteit en inrichting van de Indonesische rechtspraak

Looptijd. 15 augustus 2014 - 15 juli 2019. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Hoge Raad, SSR, Raad voor de Rechtspraak, VVI. Financier: Rijksoverheid.

Training van wetgevingsjuristen op het gebied van politie

Looptijd: 1 mei 2017 - 1 augustus 2017. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Academie voor Wetgeving. Financier: Rijksoverheid.

Training van wetgevingsjuristen

Looptijd: 1 september 2016 - onbekend. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Academie voor Wetgeving. Financier: Rijksoverheid.

Versterking van de strafrechtketen en de tenuitvoerlegging van straffen

Looptijd: Najaar 2015 - najaar 2018. Uitvoerende organisatie: Reclassering Nederland in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Polen. Financier: EU.

Forensic Alliance against wildlife crime: forensische samenwerking in de bestrijding van wildlife crime door ontwikkeling trainingsprogramma's en capaciteitsopbouw in Kenia en Gabon

Looptijd: september 2017-december 2018. Uitvoerende organisatie: Nederlands Forensisch Instituut, UNODC en TRACE-network. Financier: EU.

Versterken capaciteit documentherkenning

Looptijd: januari 2018 - juni 2018. Uitvoerende organisatie: Immigratie- en Naturalisatiedienst. Financier: Rijksoverheid.

Verbetering van het gevangenisklimaat voor kinderen en jongeren met juridische problemen in Albanië, Kosovo en Macedonië

Looptijd: 1 september 2017 – 31 juli 2021. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité, Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Project op het gebied van jeugdinrichtingen in Kosovo, Albanië en Macedonië

Looptijd: 2014 - 2017. Uitvoerende organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Kinderbescherming in Kosovo

Looptijd: december 2013 - april 2016. Uitvoerende organisatie: Raad voor de Kinderbescherming en Defence for Children. Financier: Rijksoverheid.

Versterking van de gerechtelijke opleiding

Looptijd: nov 2015/jan 2016 - einddatum onbekend. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation in samenwerking met Duitsland. Financier: EU.

Versterking van de migratieketen

Looptijd: maart 2016 - augustus 2019. Uitvoerende organisatie: Immigratie- en Naturalisatiedienst in samenwerking met Zweden en Oostenrijk (aangevuld met expertise uit Polen, Letland en België). Financier: EU.

Versterking van de basisadministatie en documentbeveiliging

Looptijd: Start nog niet bekend, presentatie was februari 2017. Uitvoerende organisatie: VNG International in samenwerking Litouwen. Financier: EU.

Project op het gebied van grensmanagement, documentherkenning en identiteitsfraude

Looptijd: sinds 2013. Uitvoerende organisatie: Koninklijke Marechaussee, Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. Financier: EU, Rijksoverheid.

Versterking van de forensische functies binnen het justitiële systeem

Looptijd: sinds 2015. Uitvoerende organisatie: Nederlands Forensisch Instituut, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Aktis Stategy. Financier: Rijksoverheid.

Verbetering van het gevangenisklimaat voor kinderen en jongeren met juridische problemen in Albanië, Kosovo en Macedonië

Looptijd: 1 september 2017 – 31 juli 2021. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité, Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Project op het gebied van jeugdinrichtingen in Kosovo, Albanië en Macedonië

Looptijd: 2014 - 2017. Uitvoerende organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: Rijksoverheid.

Internationale samenwerking op het gebied van strafrecht

Looptijd: februari 2018 - februari 2020. Uitvoerende organisatie: Openbaar Ministerie, Center for International Legal Cooperation. Financier: EU.

Ondersteuning van het parket in internationale en operationele samenwerking

Looptijd: februari 2018 - februari 2021. Uitvoerende organisatie: Openbaar Ministerie. Financier: Rijksoverheid.

Bestrijding van radicalisering en extremisme binnen gevangenissen

Looptijd: tot eind 2018. Uitvoerende organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen, Buitenlandse Zaken, Global Center on Cooperative Security. Financier: Rijksoverheid.

Opzetten trainingsprogramma voor de Moldavische reclassering en justitie over Drink&Drive

Looptijd: 2016-2017. Uitvoerende organisatie: Reclassering Nederland. Financier: Rijksoverheid.

Steun aan de reclassering en herstelsystemen in Moldavië

Looptijd: 2014-2017. Uitvoerende organisatie: Center for Legal Cooperation, Nederlands Helsinki Comité, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Penal Reform International, Institutul de Reforme Penale, Dienst Justitiële Inrichtingen. Financier: EU.

Versterking van de bestuurlijke organisatie en strategie van het Ministerie van Justitie

Looptijd: januari 2014 - januari 2016. Uitvoerende organisatie: Northern Ireland Cooperation Overseas, Asser Instituut.

Versterking van de reclassering en het systeem van alternatieve straffen in Montenegro en Servië

Looptijd: januari 2014 – 2020. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité, Center for International Legal Cooperation, Reclassering Nederland, Raad voor de Rechtspraak.n Financier: Rijksoverheid.

Implementatie van een database met echtheidskenmerken van paspoorten (Edison)

Looptijd: jaarlijks / continu. Uitvoerende organisatie: Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst. Financier: Rijksoverheid.

Training 'hostmanship' t.b.v. Nigeria Immigration Service

Looptijd: September 2017 - April 2018. Uitvoerende organisatie: Dienst Terugkeer & Vertrek en Hostmanshipgroup. Financier: Rijksoverheid / EU.

Reclassering en alternatieve straffen in Oekraine: alternatieven voor detentie

Looptijd: 2017-2021. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation en Nederlands Helsinki Comité ism Reclassering Nederland, DJI, OM en Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Versterking van de effectiviteit van openbaar aanklagers en rechtbanken in de regio Lviv

Looptijd: 17 oktober 2016 - 16 oktober 2017. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Openbaar Ministerie en Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Samenwerkingsovereenkomst met het OM op het gebied van mensensmokkel en cybercrime.

Looptijd: Sinds 2012, verlengd in 2016. Uitvoerende organisatie: Openbaar Ministerie.

Verbetering van de efficientie van het rechtssysteem

Looptijd: 2015 - november 2016. Uitvoerende organisatie: Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Intentieverklaring van samenwerking voor de opleiding van rechters en officieren van justitie.

Looptijd: Sinds 2010 – geen eindtijd. Uitvoerende organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hard-ware t.b.v. grensbewakingsautoriteiten

Looptijd: 2018. Uitvoerende organisatie: Dienst Terugkeer & Vertrek. Financier: Rijksoverheid.

Implementatie van een database met echtheidskenmerken van paspoorten (Edison)

Looptijd: jaarlijks / continu.. Uitvoerende organisatie:Dienst Terugkeer & Vertrek / Immigratie- en Naturalisatiedienst. Financier: Rijksoverheid.

Onderzoek en vervolging van grensoverschrijdende misdaden

Looptijd: sinds 1 september 2016. Uitvoerende organisatie: Center for International Legal Cooperation, Openbaar Ministerie. Financier: Rijksoverheid.

Versterking van de reclassering en het systeem van alternatieve straffen in Montenegro en Servië

Looptijd: januari 2014 – 2020. Uitvoerende organisatie: Nederlands Helsinki Comité, Center for International Legal Cooperation, Reclassering Nederland, Raad voor de Rechtspraak. Financier: Rijksoverheid.

Leiderschapstraining op het gebied van veiligheid en rechtsstatelijkheid in Albanië, Servië en Turkije

Looptijd: 1 september 2013 - 30 juni 2016. Uitvoerende organisatie: VNG International, The Hague Academy for Local Governance, Center for International Legal Cooperation en ROI/PBLQ. Financier: Rijksoverheid.

Monitoren van legale migratie

Looptijd: maart 2014 - december 2016. Uitvoerende organisatie: Immigratie- en Naturalisatiedienst en Dienst Terugkeer & Vertrek, in samenwerking met Oostenrijk en Slovenië . Financier: EU.

Versterking van het asielsysteem

Looptijd: September 2015 - Januari 2018. Uitvoerende organisatie: Immigratie- en Naturalisatiedienst in samenwerking met Zweden en Slovenie. Financier: EU.

Ondersteuning immigratiedienst

Looptijd: jaarlijks. Uitvoerende organisatie: Dienst Terugkeer & Vertrek. Financier: Rijksoverheid.

Intentieovereenkomst tot samenwerking met het Surinaamse Hof van Justitie op het gebied van technische bijstand voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de opleiding van schrijfjuristen en rechters

Looptijd: Sinds januari 2016. Uitvoerende organisatie: Raad voor de Rechtspraak.

Versterken capaciteit documentherkenning

Looptijd: december 2017 - juni 2018. Uitvoerende organisatie: Immigratie- en Naturalisatiedienst. Financier: Rijksoverheid.

Leiderschapstraining op het gebied van veiligheid en rechtsstatelijkheid in Albanië, Servië en Turkije

Looptijd: 1 september 2013 - 30 juni 2016. Uitvorende organisatie: VNG International, The Hague Academy for Local Governance, Center for International Legal Cooperation en ROI/PBLQ. Financier: Rijksoverheid.

EUSR Bosnia and Herzegovina

Uitvoerende organisatie: Europese Unie

MONUSCO

Uitvoerende organisatie: Verenigde Naties.

EUMM Georgia

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

EUAM Iraq

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

OSCE Kyrgyzstan

Uitvoerende organisatie: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

EULEX Kosovo

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

UNRCO Lebanon

Uitvoerende organisatie: Verenigde Naties.

UNSMIL

Uitvoerende organisatie: Verenigde Naties.

EUCAP Sahel Mali

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

MINUSMA

Uitvoerende organisatie: Verenigde Naties.

EUCAP Sahel Niger

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

EUAM Ukraine

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

OSCE SMM Ukraine

Uitvoerende organisatie: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

EUPOL COPPS

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

UNDP Palestinian Territories

Uitvoerende organisatie: Verenigde Naties.

EUCAP Somalia

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

EUNAVFOR Atalanta

Uitvoerende organisatie: Europese Unie.

UNDP Somalia

Uitvoerende organisatie: Verenigde Naties.

Het versterken van de rechten van kinderen die in aanraking komen met justitie in Albanië, Georgië, Kosovo en Oekraïne

Looptijd: september 2017 - juni 2021. Uitvoerende organisaties: Defence for Children, Raad voor de Kinderbescherming, College voor de Rechten van de Mens en Studiecentrum Rechtspleging

Het versterken van de rechten van kinderen die in aanraking komen met justitie in Albanië, Georgië, Kosovo en Oekraïne

Looptijd: september 2017 - juni 2021. Uitvoerende organisaties: Defence for Children, Raad voor de Kinderbescherming, College voor de Rechten van de Mens en Studiecentrum Rechtspleging

Het versterken van de rechten van kinderen die in aanraking komen met justitie in Albanië, Georgië, Kosovo en Oekraïne

Looptijd: september 2017 - juni 2021. Uitvoerende organisaties: Defence for Children, Raad voor de Kinderbescherming, College voor de Rechten van de Mens en Studiecentrum Rechtspleging

Het versterken van de rechten van kinderen die in aanraking komen met justitie in Albanië, Georgië, Kosovo en Oekraïne

Looptijd: september 2017 - juni 2021. Uitvoerende organisaties: Defence for Children, Raad voor de Kinderbescherming, College voor de Rechten van de Mens en Studiecentrum Rechtspleging

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Algerije (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Egypte (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Israël (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Jordanië (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Libanon (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Libië (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Marokko (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Tunesië (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)

Het versterken van de rechtsstaat en het rechtssysteem in Palestijnse Gebieden (Euromed Justice IV)

Looptijd: februari 2016 - februari 2019. Uitvoerende organisaties: FIIAPP (Spanje), EIPA (Luxemburg), Center for International Legal Cooperation, JCI (Frankrijk)